Tools

Verandering in houding en gedrag ondersteunen

Belangrijk onderdeel van verander management is het meetbaar en inzichtelijk maken van de verandering in houding & gedrag.

Dit gebeurt op individueel niveau (manager en medewerker), op team niveau en op organisatie niveau.

Agile Sales Makers helpt leidinggevenden om hun medewerkers te ontwikkelen. Agile Sales Makers coacht leidinggevenden tijdens 1op1 gesprekken met medewerkers en tijdens team overleggen.

Tools die wij daarbij gebruiken zijn:

shutterstock_424974745

Managing Result: Ontwikkelen van managers

Inzicht in aanwezigheid en ontwikkeling competenties door:

 • Online enquete
 • Zelfanalyse manager
 • Analyse door leidinggevende
 • Gezamenlijke vaststelling

Agile Sales Makers helpt en ondersteunt leidinggevenden bij de uitvoering & begeleiding van het ontwikkelplan van hun managers. Agile Sales Makers “coacht de coach”.

shutterstock_601201115 (2)
foto

Team Beweging Indicator: ontwikkelen van teams

Aan het einde van team overleggen wordt 5 minuten stil gestaan bij het gedrag tijdens het overleg.

Aan de hand van enkele stellingen over waarneembaar gedrag wordt met elkaar vast gesteld of wij dat gedrag ook in de praktijk laten zien en welke verbeteringen we volgende week samen willen gaan realiseren.

We helpen elkaar om stappen te zetten richting het gewenste houding & gedrag.

Adaptie Monitor: ontwikkelen van de hele organisatie

 • Het is ontwikkeld voor mensen in een (nieuw) gezamenlijk initiatief en meet op een veilige manier binnen dat initiatief op frequente basis de gedragsintentie en de feitelijke gedragsverandering en vertaalt dat naar een positie op de verandercurve.
 • Adoptie Monitor genereert concrete, actiegerichte inzichten en geeft zelfs richting aan de beste volgende stap om het initiatief te laten slagen.
 • Aan de hand van interactieve, online dashboards kunnen leidinggevenden, HR/communicatieadviseurs of de betrokkenen zelf de meest geschikte interventies bepalen, om het gewenste gedrag te realiseren.
 • Adoptie Monitor vergroot de zelfredzaamheid, de zelfdiscipline en de durf om te veranderen. Daarnaast betrekt het de mensen bij de voortgang en het succes van een initiatief.
 • Werkwijze Adoptie Monitor meting
 • Korte efficiënte online meting van circa 12-15 items (6-7 minuten per persoon per keer) welke wordt herhaald.
 • Items waarop wordt gemeten zijn bewezen perceptie-drivers van acceptatie & adoptie.
 • Items worden specifiek toegespitst op uw situatie en actueel gehouden.
 • Gedurende de verandering zullen de items verschillende scores laten zien, de verandercurve volgend.
shutterstock_601201115 (2)
foto

NPS - employee

 • De Netto Promotor Score (NPS) is inmiddels ingeburgerd in veel bedrijven als dé manier om de klanttevredenheid te meten.
 • De NPS – employee is een online onderzoek naar de medewerkerstevredenheid.
 • In hoeverre zijn uw medewerkers fan van uw bedrijf en hoe waarschijnlijk is het dat zij op basis van hun ervaring de eigen organisatie aanbeveelt bij vrienden of familie als plek om te werken?

Agile Maturity Model

 • Het Agile Maturity Model helpt teams om inzicht te verkrijgen in waar ze staan met hun ontwikkeling in het toepassen van de Way of Working
 • Op basis hiervan kan het team samen aandachtsgebieden en acties bepalen
 • Doel is om de eigen performance continu te verbeteren en op benoemde relevante onderwerpen “fit for purpose” te worden
 • Het Agile Maturity Model is bedoeld als hulpmiddel voor en door teams zelf.
 • Het Agile Maturity Model bestaat uit 4 hoofddelen: prestaties, organisatie, Way of Work, mindset & gedrag
shutterstock_601201115 (2)
Call Now Button