Agile Sales Makers producten en diensten

shutterstock_226774441

Sales Agility Scan

 • Helder inzicht waar jouw organisatie staat
 • Concrete handvatten voor interventies
 • Online tool
 • Veilig en vertrouwd
 • De snelste weg naar resultaat
 • Ieder kwartaal een scan voor monitoren optimale voortgang

€ 495,- per scan (excl. BTW)

Ontwerpen Agile Sales Framework

 • Bepalen purpose van de organisatie. Doorvertaling naar commerciële objective & key results
 • Ontwerp van teamsamenstelling
 • Ontwerp samenhang bovenstroom en onderstroom
 • Inrichten besturingsmodel
 • Opstellen Implementatie Plan (installatie en adoptie)

Investering: € 12.500,- (excl. BTW)

shutterstock_613180085
gerrie-van-der-walt-371629-unsplash

Agile Sales Framework Installation & onboarding

Is deze Agile Sales Framework Installation & onboarding iets voor mij?
Ja – als jij een leider bent die betrokken is bij de adoptie van agility in jouw organisatie
Ja – als je als manager / leider verantwoordelijk bent voor één of meer Sales teams
Ja - als jij als senior executive, de sponsor bent voor de agile transformation.

Wat heb ik bereikt na de Agile Sales Framework
 • Installation & adoption
 • Jij en je organisatie weten hoe ze het Agile Framework moeten gebruiken.
 • De rollen binnen agile sales zijn bekend voor medewerkers.
 • Alle meetings vinden plaats en de voortgang is inzichtelijk.
 • Doelen en de weg daar naartoe zijn gevisualiseerd.
 • Sales Product Owner(s) zijn ontwikkeld en in staat om de implementatie op gang te houden.
 • Helder beeld waar team staat op gebied van agile sales maturity.
Programma Agile Sales Framework Installation & onboarding
 • 2 dagen onboarding sales team(s)
 • Begeleiding installatie meetings
 • Begeleiding maken product back log en portfolio wall
 • Mentoring Sales PO’s bij implementatie agile sales framework (10 weken)
 • Nulfoto een kwartaalfoto agile sales maturity

Investering Agile Sales Framework Installation & onboarding

€ 35.000,- (excl. TW)

Agile Sales Manager Coaching

Is Agile Sales Manager coaching iets voor mij?

Ja – als jij een commerciele leider bent die betrokken is bij de adoptie van agility in jouw organisatie
Ja – als je als manager / leider verantwoordelijk bent voor één of meer Sales teams
Ja - als jij als senior executive, de sponsor bent voor de agile transformation.Wat is het resultaat van Agile Sales Manager Coaching

Na afloop:

 • Ben je in staat om teams effectiever met het Agile Sales Framework om te laten gaan.
 • Kan je door het gericht inzetten van de juiste sturing Agile Sales Teams ontwikkelen in de richting van zelforganiserende sales teams
 • Ben je in staat om de verbetering ook zelf vol te houden

Investering Agile Sales Manager Coaching Een standaard Agile Sales Manager Coaching programma duurt 16 weken. Gedurende deze periode wordt u een dag per week geholpen door onze ervaren agile sales coaches.

De benodigde investering is € 17.500,- (excl. BTW)

 

shutterstock_446643157 (1)
charlotte-coneybeer-108077

Training Agile Sales Foundation

Is de Agile Sales Foundation Training wat voor mij?

Werk jij of ga je werken binnen een Agile Sales team? Dan is deze training voor jou op maat gemaakt. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in Agile voor sales. In onze Agile Sales Foundation training leer je hoe je in jouw werk meer waarde kunt creëren in minder tijd en met minder moeite.

Wat houdt de Agile Sales Foundation training in?

In de Agile Sales Foundation training leer je hoe je jouw klanten en stakeholders kunt verbazen met goed en snel resultaat. Continu met multi-disciplinaire teams waarde opleveren voor de klant staat centraal tijdens deze training. Na het volgen van de Agile Sales Foundation training ben jij volledig in staat om deze rol op professionele wijze te vervullen

 

Resultaat training Agile Sales Foundation
 • Na afloop van de Agile Sales Foundation training:
 • Ben je bekend met de verschillende Agile Sales rollen.
 • Voel je je zeker in het uitvoeren van jouw Agile Sales rol.
 • Beschik je over kennis die onmisbaar is om de rol van lid van een Agile Sales team goed uit te kunnen voeren.
 • Heb je de rol van Agile Sales team lid ervaren in praktijksimulaties.
 • Ben je direct van meerwaarde voor jouw eigen organisatie.
 • Ga je geïnspireerd naar huis dankzij de ervaring en praktijkvoorbeelden (in agile sales organisaties) van onze trainers.
Programma Agile Sales Foundation training
 • Agile Sales Framework
 • Scrum en/of Kanban
 • Multidisciplinaire teams
 • Verschillende rollen
 • Game om concreet met de inhoud aan de slag te gaan
 • Investering Agile Sales Foundation training
 • 1 dag

€ 295,- (excl BTW)

Training Sales Product Owner

Ben jij of word jij Product Owner van een Sales scrumteam? Dan is deze training voor jou op maat gemaakt. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in Scrum voor sales. In onze Product Owner training leer je hoe je in jouw werk meer waarde kunt creëren in minder tijd en met minder moeite.

Wat houdt de Sales Product Owner training in?

De Sales Product Owner is een rol die van cruciaal belang is voor een goed functionerend scrumteam. In de Sales Product Owner training leer je hoe je jouw klanten en stakeholders kunt verbazen met goed en snel resultaat. Het prioriteren van het werk en het optimaliseren van het resultaat voor de klant is de belangrijkste taak van de Product Owner. Na het volgen van de Product Owner training ben jij volledig in staat om deze rol op professionele wijze te vervullen.

Resultaat na de driedaagse Sales Product Owner training

Na het volgen van de training:

 • Voel je je zeker in het uitvoeren van de Sales Product Owner rol.
 • Beschik je over kennis die onmisbaar is om de rol van Sales Product Owner goed uit te kunnen voeren.
 • Heb je de rol van Sales Product Owner ervaren in praktijksimulaties.
 • Ben je direct van meerwaarde voor jouw eigen organisatie.
 • Ga je geïnspireerd naar huis dankzij de ervaring en praktijkvoorbeelden (in sales organisaties) van onze trainers.

De driedaagse Sales Product Owner training is als volgt opgebouwd.
Dag 1:

 • Wat is Agile?
 • Het Agile Sales Framework.
 • De rol van Sales Product Owner.
 • Game.
 • Het creëren van visie.

Dag 2:

 • De Product Backlog.
 • Vervolg van de Game.
 • Purpose
 • Stakeholdermanagement.

Dag 3:

 • Het bepalen en plannen van waarde.
 • Story maapping en portfoliowall.
 • Werken in Multi-disciplinaire teams.
 • Finale van de game.
Investering
Jouw investering voor de driedaagse Sales Product Owner training is € 1495,-.

De prijs is inclusief alle opleidingsmaterialen, AgileSalesMakers certificaat en drankjes/lunch, en exclusief BTW.

shutterstock_147561344
shutterstock_652650433

Training Sales Scrum Master

Ben jij of word jij Sales Scrum Master van een Sales scrumteam? Dan is deze training voor jou op maat gemaakt. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in Scrum voor sales. In onze Sales Scrum Master training leer je hoe je in jouw werk meer waarde kunt creëren in minder tijd en met minder moeite.

Wat houdt de Sales Scrum Mastertraining in?

De Sales Scrum Master is een rol die van cruciaal belang is voor een goed functionerend scrumteam. In de Sales Scrum Mastertraining leer je hoe je jouw team kunt helpen met het behalen van goed en snel resultaat. Het optimaliseren van het team resultaat voor de klant is de belangrijkste taak van de Sales Scrum Master. Na het volgen van de Sales Scrum Mastertraining ben jij volledig in staat om deze rol op professionele wijze te vervullen.

Resultaat na de tweedaagse Sales Scrum Master training
 • Na het volgen van de training:
 • Voel je je zeker in het uitvoeren van de Sales Scrum Master rol.
 • Beschik je over kennis die onmisbaar is om de rol van Sales Scrum Master goed uit te kunnen voeren.
 • Heb je de rol van Sales Scrum Master ervaren in praktijksimulaties.
 • Ben je direct van meerwaarde voor jouw eigen organisatie.
 • Ga je geïnspireerd naar huis dankzij de ervaring en praktijkvoorbeelden (in agile sales organisaties) van onze trainers.
De tweedaagse Sales Scrum Master training is als volgt opgebouwd.

Dag 1:

 • Wat is Agile? Een algemene introductie in de wereld van Agile werken. Scrum en de rol van Scrum Master worden toegelicht.
 • Het Sales Scrum Framework. De elementen en samenhang van het Scrum Framework zal worden behandeld. Onze trainers hebben veel praktijkervaring waardoor de theorie met voorbeelden uit de praktijk wordt aangevuld.
 • De rol van Sales Scrum Master. Een aanzienlijk deel van de eerste dag wordt besteed aan de rol van de Sales Srcum Master. Wat is een goede Sales Scrum Master? Welke competenties horen daarbij? Hoe werk je samen met de Sales Product Owner?
 • Het creëren van visie. Het omzetten van een visie op de markt in praktische producten en diensten is key om als scrumteam resultaten te behalen waar klanten en andere stakeholders blij van worden.
 • Game. Doen is de beste manier van leren. We starten op de eerste dag een game waarin de theorie wordt toegepast in de praktijk.

Dag 2:

 • De Product Backlog. In Scrum heb je geen uitputtende projectplannen meer. Het belangrijkste document dat voor overzicht en prioritering zorgt is de Product Backlog. Wat is een Product Backlog precies? Hoe stel je er een op? Hoe stel je de juiste prioriteiten?
 • Vervolg van de Game. Tijdens de eerste dag is de Sales Scrum Master game gestart en daar ga je op dag twee mee verder.
 • Het opleveren van producten/diensten. Vroeger leverde je in één keer je hele project aan het einde op. In een scrumproject wil je een project liever in kleinere stukken opleveren.  Hierdoor kan je beter bijsturen en sneller met klanten/stakeholders afstemmen.
 • High performing team. Het ontwikkelen en ondersteunen van het team is een belangrijke taak van de Sales Scrum Master. We staan stil bij de karakteristieken van een high performing team. Onze trainers zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van teams en delen hun praktijkervaringen.
Investering

Jouw investering voor de driedaagse Sales Scrum Master training is € 995,-.

De prijs is inclusief alle opleidingsmaterialen, AgileSalesMakers certificaat en drankjes/lunch, en exclusief BTW.

Agile Sales team Coaching & Mentoring

Is Agile Sales Coaching & Mentoring iets voor ons ?

Werk jij of ga je werken binnen een Agile Sales team? Dan is deze coaching voor jou op maat gemaakt. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in Agile voor sales. Door onze Agile Sales coaching leer je hoe je in jouw werk meer waarde kunt creëren in minder tijd en met minder moeite. Als je samen met collega’s in multi-functionele teams de klant positief wil gaan verrassen en samen meer resultaat wil gaan boeken, dan is Agile Sales Coaching een slimme keuze.

Wat is het resultaat van Agile Sales Coaching & Mentoring

Na afloop:

 • Ben je in staat om effectiever met het Agile Sales Framework om te gaan.
 • Kan je jouw rol beter uitvoeren
 • Pluk je als team de vruchten van de Agile Sales Way of Working
 • Ben je in staat om de verbetering ook zelf vol te houden
 • Investering Agile Sales Coaching & Mentoring
 • Een standaard Agile Sales coaching & mentoring programma duurt 16 weken.

De benodigde investering is € 30.000,- (excl. BTW)

shutterstock_526146139
shutterstock_155616770

Training Agile Sales Management

Is de Agile Sales Management training iets voor mij?

Ja – als jij een leider bent die betrokken is bij de adoptie van agility in jouw organisatie
Ja – als je als manager / leider verantwooordelijk bent voor één of meer Scrum teams
Ja - als jij als senior executive, de sponsor bent voor de agile transformation.

Wat kan ik na deze training?

Je weet:

 • Wat agile is en waarom organisaties het nodig hebben om te overleven en te floreren in een veranderende wereld
 • Hoe agile in jouw praktijk werkt
 • Hoe de voordelen, kansen en effecten van agile in termen van bedrijfswaarde te identificeren en te kwantificeren
 • Hoe agile de onderliggende oorzaken van bedrijfsrisico’s, project falen en ontevreden klanten aanpakt
 • Het verschil tussen een agile leider en een traditionele leider
 • Direct toepasbare en praktische tips om een agile leider te worden
Je ontwikkelt de vaardigheden om:
 • Het succes van een Scrum-team te meten
 • Een routekaart te ontwikkelen voor de ontwikkeling van de verschillende rollen in een Scrum-team
 • Verschillen en overlap te bepalen tussen agile werkwijzen met alternatieve zakelijke werkwijzen
 • Bespreek hoe agile een cultuur van innovatie bevordert en de financiële prestaties verbetert
 • Vorm en ondersteun agile teams, schaal agile op in je gehele organisatie
 • Herken typische uitdagingen en ondersteun agile teams door belemmeringen weg te nemen
 • Waarde-gestuurde productontwikkeling voor uw bedrijf aan te jagen
Programma Agile Sales Management

Blok 1&2: Purpose, Customer Journey
Blok 2: Business Canvas, Scrum & Kanban, Scaling Agile Intervisie
Blok 3: High Performing teams, Agile Sales Mindset
Blok 4: Agile besturing, Product portfolio wall Intervisie
Blok 5: Agile Leadership, transformatie management Afronding en certificering

Investering: € 4500,- (excl. BTW)

 • 5 dagdelen training
 • 2 intervisie bijeenkomsten
 • Inclusief materiaal
 • 6-8 deelnemers
 • Exclusief BTW
Call Now Button