Framework

Ontwerpen Agile Sales Framework

 • Bepalen purpose van de organisatie. Doorvertaling naar commerciële objective & key results
 • Ontwerp van teamsamenstelling
 • Ontwerp samenhang bovenstroom en onderstroom
 • Inrichten besturingsmodel
 • Opstellen Implementatie Plan (installatie en adoptie)

Investering: € 12.500,- (excl. BTW)

shutterstock_613180085
gerrie-van-der-walt-371629-unsplash

Agile Sales Framework Installation & onboarding

Is deze Agile Sales Framework Installation & onboarding iets voor mij?

 • Ja – als jij een leider bent die betrokken is bij de adoptie van agility in jouw organisatie
 • Ja – als je als manager / leider verantwoordelijk bent voor één of meer Sales teams
 • Ja - als jij als senior executive, de sponsor bent voor de agile transformation.

Wat heb ik bereikt na de Agile Sales Framework Installation & Onboarding

 • Jij en je organisatie weten hoe ze het Agile Framework moeten gebruiken.
 • De rollen binnen agile sales zijn bekend voor medewerkers.
 • Alle meetings vinden plaats en de voortgang is inzichtelijk.
 • Doelen en de weg daar naartoe zijn gevisualiseerd.
 • Sales Product Owner(s) zijn ontwikkeld en in staat om de implementatie op gang te houden.
 • Helder beeld waar team staat op gebied van agile sales maturity.

Programma Agile Sales Framework Installation & onboarding

 • 2 dagen onboarding sales team(s)
 • 1 maand begeleiding installatie meetings
 • 1 maand begeleiding maken product back log en portfolio wall
 • 6 maanden mentoring Sales PO’s bij implementatie agile sales framework
 • Nulfoto en vervolgens ieder kwartaal een meting van de agile sales maturity

Investering Agile Sales Framework Installation & Onboarding

€ 35.000,- (excl. TW)

Call Now Button