Agile werken is gestoeld op onderstaande principes. Wat betekent dit nu in de praktijk? En meer specifiek: wat kan ik er als commercieel manager of medewerker mee?

 

Individuen en interactie boven processen en tools wil zeggen dat wij binnen Agile meer waarde hechten aan de interactie, de samenwerking tussen mensen boven het volgen van processen en het gebruik van tools. Het naar de letter volgen van de processen is dus minder belangrijk dan het actief zoeken van interactie en afwijken van processen omdat de specifieke situatie daarom vraagt. Dit is wat anders dan gewoon maar lekker doen wat in je opkomt…

Vrijheid komt natuurlijk niet gratis, het vereist discipline en inzicht in wat de consequenties van de keuzes zijn.

 

In plaats van te verschuilen achter procedures en regels om de onmogelijkheid van dingen te bewijzen, zien we binnen de Agile manier van werken liever dat we elkaar scherp houden om de juiste dingen op de juiste manier te doen. Dat betekent onder andere dat wij regelmatig elkaar moeten zien en spreken om dit voor elkaar te krijgen.

Vaardigheden en mindset als luisteren, feedback geven, brainstormen, confronteren, moed, respect, eerlijk & transparant zijn en focus moeten binnen het team ontwikkeld worden, zodat wij elkaar gaan helpen. Niet pas als we zien dat de ander verzuipt, maar omdat helpen normaal is. Net zo normaal als samen besluiten af te wijken van de procedures en regels als de situatie daarom vraagt.

Het voordeel van een open en frisse discussie is dat we ook weten waarom we afwijken. Altijd handig als we dat later willen evalueren om ervan te leren of als we het moeten uitleggen aan iemand…. ????

Wij accepteren daarbij soms dat (tijdelijk) de efficiency minder belangrijk is dan de effectiviteit van wat wij doen. Dat is de prijs die we bereid zijn om te betalen. Dat betekent ook dat we op vooraf een inschatting hebben gemaakt van wat het afwijken oplevert. In grote lijnen het verschil tussen klantgericht en klantgezwicht.

Focus, openheid, moed, respect en commitment zijn (niet geheel toevallig) ook de basis kenmerken van een high performing team.

Voordat wij de vruchten kunnen plukken als high performing team, zullen we eerst de basis op orde moeten hebben. Hoe we daaraan kunnen werken, behandelen wij in een volgend blog.